Bình luận
-

Mấy thằng lảm nhảm,xuyên tạc về Chúa trời.
Ai có người nhà bị lôi kéo thì chờ cho nó giảng nhảm rồi ném vào mặt mấy thằng hội trưởng mấy bịch phân người trộn nhớt cho chúng nó biết mùi.

- Trả lời -

- 16:24 - 29/04

Thông báo