Bình luận
-
Thớt sang Nhật mà sống nhé,

- Trả lời -

- 23:02 - 12/06

Không gian chật hẹp nên họ tính trước mọi tình huống, và thái độ phục vụ thể hiện"văn hóa" Nhật.

- Trả lời -

- 15:06 - 18/06

Thông báo