Bình luận
-
Phải thế chứ! 2 bố con lưu manh ngoài Hà Nội mà gặp cảnh sát Mỹ chắc bị bắn súng điện sấp mặt cho mà chừa thói lưu manh.

- Trả lời -

- 24/04/2018

Thông báo