Bình luận
-
Dùng VTVcab mà giờ những kênh mình thích thì bị cắt sạch...tóm lại sẽ huỷ HĐ và chuyển sang nhà cung cấp khác

- Trả lời -

- 10:15 - 03/04

Thông báo