Bình luận
-
Từ trước tới giờ chưa nghe nói gì về tay ca lẻ ở làng bản phố núi này.Có gì mà phải đưa tin về ca sĩ hạng D này chuyên hát nhạc ở các đám cho mất thời gian,tốn giấy mực của người khác.
Bọn này chuyên dụ dổ mấy cô gái nhẹ dạ mới lớn phê thuốc rồi quan hệ tập thể,quan hệ bầy đàn gieo rắc mầm bệnh sida.
Trừng trị thẳng tay cho nó chừa thói ăn chơi bẩn. 

- Trả lời -

- 14:56 - 06/03

Ôi! thứ dân ngáo đá, quái gở cũng vỗ ngực xưng ca sĩ, "nghệ xĩ" nghĩ mà "xệ". Bọn nầy phải tống vô ngục mới biết thân...

- Trả lời -

- 08:48 - 07/03

Thông báo