Bình luận
-
chó PitPull này cực kỳ nguy hiểm, thằng chủ ngu còn hơn chó.

- Trả lời -

- 12:07 - 04/12

Thông báo