Bình luận
-
Loại người này mà cũng là "đầy tớ của nhân dân" thì thật là
nực cười !!!?

- Trả lời -

- 06:46 - 05/05

Chỉ có những kẻ tâm thần ngáo đá mới không biết quý trọng tính mạng con người.

- Trả lời -

- 14:36 - 05/05

" Dù xây chín vạn phù đồ,không bằng làm Phước cứu cho một người..."
       Con xe không nên đo mạng người đâu bà ơi!!Lộn,Lộn rồi.

- Trả lời -

- 13:48 - 05/05

" Dù xây chín vạn phù đồ,không bằng làm Phước cứu cho một người..."
       Con xe không nên so mạng con người đâu bà ơi!! Lộn,Lộn rồi bà.

- Trả lời -

- 13:50 - 05/05

Thông báo