Bình luận
-
thế vn mình phát triển dữ lắm sao? chỉ cần so cái giá xe là biết bao nhiêu rồi, qua campuchia mua có vài nghìn về VN thành mấy chục nghìn, trong khi đó campuchia còn nghèo hơn VN, so thì phải so như vậy chứ so với Mỹ, Nhật làm gì? thu nhập bằng 1/100 của người ta mà đi so với học đòi theo

- Trả lời -

- 09:16 - 23/04

bài này là thông tin so sánh, còn việc đánh thuế tài sản 700 triệu dĩ nhiên là vô lý rồi. 

-

- 14:43 - 23/04

Thông báo