Bình luận
-
Nếu rơi trúng 1 người bên dưới, có lẽ sẽ là 2 mạng người.

- Trả lời -

- 09:49 - 22/05

Thông báo