Bình luận
-
Khống biết có thất thủ với "xăng" ở Việt Nam không nhỉ? 
Đang chạy mà bị bốc cháy hay chết máy thì .... 

- Trả lời -

- 08/11/2017

QUAY THẾ NÀY CÓ SỢ LÀM LỘ HÌNH ẢNH, THÔNG TIN VỀ XE VÀ LÁI XE KHÔNG NHỈ? CÓ THỂ GÂY NGUY HIỂM ĐẾN HỌ

- Trả lời -

- 09/11/2017

Thông báo