1 bình luận
cần thiết nhất là giải quyết cho văn minh ,việc ngập, kẹt xe, chỗ đậu xe, cướp bóc... còn thông minh cũng không quan trọng lắm, tốn thêm tiền .

- Trả lời -

- 10:35 - 27/11

Nóng

Thông báo