Bình luận
-
cần thiết nhất là giải quyết cho văn minh ,việc ngập, kẹt xe, chỗ đậu xe, cướp bóc... còn thông minh cũng không quan trọng lắm, tốn thêm tiền .

- Trả lời -

- 10:35 - 27/11

Thông báo