Bình luận
-
Ôi trời, nó phục sức giống như một anh tướng sĩ phim tàu, Ngọc Hoàng dòm thấy chắc té đái!

- Trả lời -

- 13:46 - 25/01

Thông báo