Bình luận
-
Nữ tài xế ba ke tuyên bố "người không quan trọng bằng xe", đòi bồi thường sau khi đâm nam sinh ngã ra đường ==> vì gia đình tài xế này coi đồng tiền to bằng bánh xe bò nên xem của cải vật chất quý hơn mạng người.
Nghe tài xế này nói chuyện là biết gia đình ngày trước nghèo khổ bây giờ mới có tiền mua xe nên cư xử không có tình người vì coi trọng vật chất.
Gìà rồi hãy làm việc tích đức cho gia đình và bản thân.

- Trả lời -

- 12:44 - 04/05

hống hách, thế mà làm chức to như vậy liệu có ổn không? phát ngôn như một đứa vô học.

- Trả lời -

- 00:12 - 05/05

Có học ngày nào đâu mà vô học.
Chị tài xế coi mạng người không quan trọng bằng xe của chị ta tên là Dương Thị Thùy Trang chức vụ chánh văn phòng Đảng ủy Khu kinh tế thuộc Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng.
Con người phát ngôn như vậy thì tư cách lãnh đạo,đạo đức con người không có thì nên đuổi việc.

-

- 13:22 - 05/05

Thông báo