Bình luận
-
đúng cái con mẹ nó, cái bước cuối cùng kia là định lừa trẻ con à a bình bằng b bình suy ra a bằng b, khôn đấy

- Trả lời -

- 16:23 - 25/11

Thông báo