Bình luận
-
Chó đái chứ vòi cứu hỏa gì 

- Trả lời -

- 23:27 - 16/07

Nói thế lại là chửi con chó nó đái yếu.

-

- 06:37 - 21/07

Thông báo