0 bình luận
-
Diễn tốt lắm. Chú chịu khó đi vài năm, về chị bù đắp cho - trích nốt ruồi 

- Trả lời -

- 23:05 - 26/10

Nó ngất tý nào đâu mà thớt bảo nó ngất ?

- Trả lời -

- 21:19 - 25/10

Thông báo