Bình luận
-
Mỹ và liên quân có không kích chổ dân thường ở đâu mà người dân sợ.Không kích các cơ sở quân sự,nhà máy sản xuất vũ khí hóa học...

- Trả lời -

- 13:22 - 15/04

Thông báo