Bình luận
-
Sản phẩm đa dạng về tiêu chuẩn khác nhau như: BS, DIN, JIS, ANSI,...sử dụng cho nhiều lưu chất và áp suất khác nhau từ 5K, 10K, 16K, 20K, 40K,...

- Trả lời -

- 08:30 - 11/08

Email: dandatflex@gmail.com

Website: www.dandat.com.vn, http://khopnoimem.vn/

- Trả lời -

- 08:47 - 13/08

Thông báo