Bình luận
-
Cái thằng ô tô *** biết luật là vào vòng xoay thì phải nhường bên phải.

- Trả lời -

- 16:15 - 17/08

Theo tôi bạn nên học lại luật giao thông nhé, xe bán tải đã bên trong vòng xoay và sắp sửa ra khỏi vòng xoay, cô gái và ô tô sau cô phải nhường xe bán tải.

-

- 04:06 - 19/08

Thông báo