Bình luận
-
3 năm tù ? Sao tòa tuyên án nhẹ thế nhỉ ? Ít ra cũng phải 10 năm hay 15 năm chứ nhỉ .

- Trả lời -

- 18/11/2017

Thông báo