Bình luận
-
Container này mà đâm vào thằng xe máy dài loằng ngoằng kia chưa biết thằng nào thua đâu,

- Trả lời -

- 20:00 - 22/06

Đường này là của bố mày,bố thích chạy sao là bố chạy.Chúng mày chỉ đi ké đi nhờ trên đường của bố nên thấy bố là phải tránh dù bố đi đúng hay sai.

- Trả lời -

- 20:44 - 22/06

Thông báo