Bình luận
-
Tớ thấy cậu có đá đấm ra cái gì đâu phượng. 

- Trả lời -

- 07:00 - 27/01

quá chuẩn

-

- 16:03 - 27/01

mày cứ bị thay ra là Việt Nam đá hay hơn hẳn.

- Trả lời -

- 16:02 - 27/01

Thông báo