Bình luận
-
Thằng này Huỳnh Tuấn Kiệt phải quỳ lạy gọi là đại sư phụ kakakakaka đkmn đưa tao con dao tao đâm lòi phèo

- Trả lời -

- 23/04/2018

Thông báo