Bình luận
-

H N

Thằng cha Lưu Bình Nhưỡng nói tầm bậy.  Quyền con người nếu được đặt ra ở đây là phải dành cho người bán dâm vì nó liên quan trực tiếp đến sức khỏe và an toàn của người phụ nữ (tình trạng ma cô) trong khi người đàn ông về mặt đạo đức xã hội không cho phép và về mặt pháp luật cũng bị cấm.

- Trả lời -

- 06:38 - 12/09

Thông báo