Bình luận
-
thương 2 hiệp Sĩ và GĐ họ 
cũng thương cho bố mẹ của 2 thằng này 

- Trả lời -

- 13:29 - 15/05

Thương bố mẹ nó à? Chính sự vô trách nhiệm của bố mẹ chúng nó thì mới có cái sản phẩm khốn nạn này. Bạn biết mẹ thằng Hồ Duy Trúc chửi bới xúc phạm nạn nhân của con bà ta thế nào không. Tôi trích nguyên văn câu nói của mụ: "ai bảo tụi bay đeo hột xoàn làm chi cho nó chém". Bạn cứ phải thấy cảnh như thế bạn mới thay đổi cách nhìn nhận vấn đề.

-

- 23:48 - 15/05

Thông báo