Bình luận
-
MADE IN CHINA. NO SURPRISE

- Trả lời -

- 19/03/2018

Công trình,sản phẩm... của ba bành TQ thì chất lượng dỏm.

- Trả lời -

- 20/03/2018

Thông báo