Bình luận
-
Thằng bố ở clip thứ 2 đúng là bị khùng nặng.

- Trả lời -

- 22:45 - 24/01

Bố lầy...

- Trả lời -

- 07:57 - 25/01

Thông báo