Bình luận
-
CƠ SỞ KHOA HỌC Ở ĐÂY LÀ GÌ?

- Trả lời -

- 13:34 - 15/03

chắc trứng nó trung hòa với bả độc ra 1 chất khác ko độc nữa.,

-

- 13:52 - 16/03

Thông báo