Bình luận
-
Bò điên nhưng không ai dám giết vì Ấn Độ thờ bò.

- Trả lời -

- 09:08 - 15/03

CHẮC ẤN NÓ NGHĨ LÀ BÀ ĐÓ BỊ THẦN LINH TRỪNG PHẠT

-

- 13:42 - 15/03

Thông báo