Bình luận
-
QUÁ NÊN. NGOÀI RA CÔNG KHAI LỘ TRÌNH DI CHUYỂN CỦA XE ĐỂ ANH EM MANG CỜ HOA CHÀO ĐÓN 2 BÊN ĐƯỜNG NHƯ BỘ ĐỘI CHIẾN THẮNG VỀ THỦ ĐÔ :-)))))))))))))))))))))))))))))))

- Trả lời -

- 10:53 - 24/01

Thông báo