Bình luận
-
Chúng "nó" đói đến thế à? Công an đâu rồi???

- Trả lời -

- 21:46 - 27/08

Nhìn là biết là mấy thằng xì ke sida

- Trả lời -

- 09:37 - 28/08

Thông báo