Bình luận
-
Rồi, rồi, cái mỏ nó hại cái thân, vỡ cả nồi cơm rồi! Thấy chưa???

- Trả lời -

- 08:56 - 09/05

vỡ cái nồi cám heo

-

- 15:17 - 10/05

Đừng giật tít là cô giáo nữa,nhục ngành nhà giáo ra,con này là con vô học,là con kế toán là con thợ dạy thôi,cô gì cái ngữ này.

- Trả lời -

- 06:57 - 09/05

Clip còn đoạn sau mà, sao giấu đi thế ? 

- Trả lời -

- 00:13 - 09/05

Tục khẩu hại túi tiền...

- Trả lời -

- 09:16 - 09/05

Thông báo