Bình luận
-
"Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi". Các cụ ngày xưa nói thế,

- Trả lời -

- 06:29 - 17/06

Thông báo