Bình luận
-
Dạng khố rách! Kết bạn được với trai da đen và túng quẫn đến mức phải buôn ma túy ! Nên tử hình.

- Trả lời -

- 21:27 - 05/05

Thông báo