Bình luận
-
Tục lệ nào cũng phải đúng pháp luật,  các anh CA ở đâu! 

- Trả lời -

- 21:32 - 18/02

Một hủ tục quá mất nhân tính, xâm phạm tới tự do cá nhân, nên có biện pháp và chế tài các thanh niên này, vì hành vi này ngang hàng vời hành vi bắt cóc và làm nhục người khác. Không thể nói là tập tục để biện minh được, mọi người đang sống dưới một đất nước có hiến pháp nên không thể miễn trừ cho những việc như thế này được.

- Trả lời -

- 22:12 - 19/02

CẦN CHO 3 THẰNG KIA VÀO TÙ ĐỂ LÀM GƯƠNG CHO NHỮNG THẰNG KHÁC

- Trả lời -

- 10:39 - 21/02

Thông báo