Bình luận
-
Một lũ vô dụng đứng đó làm gì vậy?

- Trả lời -

- 17:32 - 27/05

Làm màu cho vui và chờ thu tiền XXX chứ bất lực không có năng lực ngăn chặn việc gây rối trật tự.

-

- 11:08 - 31/05

Thông báo