Bình luận
-
Để yên là đúng. Nhìn tướng ngã là biết đập mạnh phần đầu  . Ko biết về sơ cứu chuẩn đoán thì để yên cho bác sỹ làm. Ko phải cứ thấy ng bị nạn là bế sốc lên mới là ng tốt đâu.  Bao ng chết oan vì lòng tốt kiểu đó. Vào bv mà hỏi bác sỹ xem bao ng vì ng dân cấp cứu sai cách làm nặng thêm vết thương.
Làm ng tốt thì ghi nhớ biển số xe. Dẹp đường cho xe cấp cứu và cảnh sát giao thông vô giải quyết. 

- Trả lời -

- 22:34 - 15/08

Để yên là đúng. Nhìn tướng ngã là biết đập mạnh phần đầu  . Ko biết về sơ cứu chuẩn đoán thì để yên cho bác sỹ làm. Ko phải cứ thấy ng bị nạn là bế sốc lên mới là ng tốt đâu.  Bao ng chết oan vì lòng tốt kiểu đó. Vào bv mà hỏi bác sỹ xem bao ng vì ng dân cấp cứu sai cách làm nặng thêm vết thương.
Làm ng tốt thì ghi nhớ biển số xe. Dẹp đường cho xe cấp cứu và cảnh sát giao thông vô giải quyết. 

- Trả lời -

- 22:34 - 15/08

Thông báo