Bình luận
-
úi giời ! em và chương trình diễn lố tới nỗi người ta vào fb của em chửi không vuốt mặt kịp em thấy chưa ? hay ho gì mà diễn đanh đá thế ? có cả một clip chửi em nữa cơ em đã xem chưa ? hehe coi như đường tình em đã Xong .

- Trả lời -

- 13:12 - 15/03

Thông báo