Bình luận
-
Nên tử hình đứa giỡn ngu đi.

- Trả lời -

- 10:46 - 20/04

Thông báo