Bình luận
-
ĐIỆN THOẠI NÀO MÀ QUAY ĐẸP QUÁ TRỜI

- Trả lời -

- 13:37 - 22/01

video được người ta quay dựng bằng camera chuyên nghiệp đó, không phải điện thoại đâu. 

-

- 15:24 - 22/01

Thông báo