Bình luận
-
khen body của cầu thủ săn chắc khác gì khen hoa hậu đẹp?
à , chắc có lẽ gần đây nhiều HH không đẹp hehehe

- Trả lời -

- 21:52 - 24/01

hoa hậu quá thường rồi, cầu thủ trẻ tuổi vẫn hơn  

-

- 07:44 - 25/01

Thông báo