Bình luận
-
KỂ CẢ ĐIỂM MÙ, NHƯNG CÁI KIỂU LÙI XE NHANH NHƯ ĐIỆN THẾ THÌ QUÁ NGU VÀ VÔ Ý THỨC. CHỊ NÀY MAY KỸ NĂNG SỐNG RẤT TỐT, PHẢN XẠ KỊP CHỨ THƯỜNG PHỤ NỮ CHẬM CHÂN VỤ NÀY LẮM, DỄ RA ĐI

- Trả lời -

- 09:31 - 14/11

Ngay điểm mù. Thấy xe tải dừng lại mà kèm đèn trắng phía sau thì tốt nhất né.

- Trả lời -

- 22:18 - 13/11

Thông báo