Bình luận
-
Quen thói đang đi tạt ngang tạt ngửa... oánh tay lái như chỗ không người cho chết...

- Trả lời -

- 15/11/2017

Đường phố chúng ta đang lưu thông xe cộ là của ông bà Ninja để lại nên các phương tiện khác phải tránh ra ,ưu tiên cho Ninja chạy trước.
Chút xíu nữa là khổ cho anh tài xế và chủ xe container.

- Trả lời -

- 16/11/2017

Thông báo