Bình luận
-
Thấy cả năm làm cũng vất vả mà phải đập như vậy cũng tội nghiệp, nhưng khi mua trước tết ngừoi ta nói thách rất cao nên nhiều người mới có tâm lý đi mua cận tết như vậy

- Trả lời -

- 07:48 - 10/02

Chỉ thể hiện 1 hướng nhìn. Sao 28, 29 không bán thu hồi vốn đi. Tham thì thâm thôi.

- Trả lời -

- 07:31 - 11/02

Thông báo