Bình luận
-
Chuẩn không cần chỉnh , học b/s Chiêm Quốc Thái kìa, dính vào showbiz thì có mà tán gia bại sản. Chú bs này không những đẹp trai, học giỏi , đàn ông mà lại còn rất sáng suốt.

- Trả lời -

- 15:43 - 11/08

Thông báo