Bình luận
-
Giác vuông tròn

- Trả lời -

- 23:49 - 08/09

Túm lại là ông cũng không biết mẹ gì, chém gió cho vui thôi.

- Trả lời -

- 09:52 - 10/09

Thông báo