Bình luận
-
Tuyệt zời ! Thế mà cứ bảo đàn ông Việt đần độn, không biết gì, cứ có cơ hội là đi lấy chồng Tây hết.

- Trả lời -

- 25/04/2018

Thông báo