Bình luận
-
Không biết bữa đó ông OBAMA có đi vệ sinh không nữa?

- Trả lời -

- 08:12 - 11/03

Các hạ quả là thâm

-

- 16:22 - 11/03

Khung, tao eo bao gio an quan do. Mac du tao goc hanoi nhe. Song ở hcm ma con ghét o hanoi. 

- Trả lời -

- 12:24 - 11/03

Thông báo