Bình luận
-
thập diện mai phục. quá cao thủ liên hoàn .chiêu đầu( gặp mèo xám ) là tuyệt chiêu ‘bích hổ du tường’ , chiêu thứ 2 là thân pháp  'vô ảnh mão thần chiêu ' còn chiêu thứ 3 ( gặp mèo đen cuối) là kế 'chuồn là phắn'

- Trả lời -

- 21:56 - 05/05

Thông báo