Bình luận
-
Cái thằng chủ chó thiếu văn hóa giống đám chó ở VN . Muốn nó ra đường ị bậy để khỏi dọn. Chủ chó với chó đều là chó.

- Trả lời -

- 07:50 - 28/11

Thông báo